Blijf in verbinding

Waarmee kunnen we helpen?

  Contact gegevens

  Stichting The GAP!
  Blankenburgerstraat 14
  7481 EB Haaksbergen

  KVK nummer 82770174
  RSIN nummer 86259761 Rekeningnummer:
  NL14RABO0373305176

  Onze identiteit

  DOELSTELLINGEN, MISSIE EN VISIE The GAP

  Stichting The GAP stelt zich als doel het initiëren en realiseren van de oprichting en instandhouding van speel-, sport en recreatievoorzieningen, tegelijkertijd of op elkaar volgend.

  Dit doen we door onder andere het ontwikkelen en inrichten van terreinen zoals locatie 1 (braak liggende grond tussen Markt / Hibbertsstraat – “The GAP” – tijdelijke voorziening) en locatie 2 (terrein voormalig zalencentrum De Bron – “DeBron” – tijdelijke voorziening) in Haaksbergen. Hiervoor organiseren we groepen vrijwilligers voor de aanleg en het onderhoud. Er worden activiteiten georganiseerd voor de verschillende gebruikersgroepen, in samenhang met de ondernemers, verenigingen, bewegingscoaches e.d. en de buurt. Programmering zullen we kenbaar gaan maken in een agenda op de website www.thegaphaaksbergen.nl We gaan verder met de ontwikkeling van vergelijkbare parken op locaties die zullen lijken op de eerste twee ontwikkelde locaties; soms tijdelijk, soms permanent. Waar behoefte is aan assistentie in het ontwikkelen van een ruimte kan onze hulp worden ingeschakeld. Ons doel om alles wat herbruikbaar is – en dat zal bijna alles zijn dat is geïnstalleerd of aangelegd – mee te nemen naar een volgende locatie wanneer bij een tijdelijk plan de einddatum bepaald en nabij is. The GAP heeft niet de ambitie om terreinen te verwerven of aan te kopen; wij ontwikkelen in samenwerking met de eigenaar en het liefst in co-creatie met die eigenaar of gemeente en buurt. Hiervoor zullen wij fondsen werven en waar mogelijk crowd funding inzetten om een zo breed mogelijk draagvlak bij de inwoners te creëren. We zullen bijstaan met “handjes” en met ondersteuning, hoofdzakelijk bij de ontwikkeling en planning.

  Onze missie is (openbare) ruimtes te creëren met oog voor het milieu en een zo laag mogelijke drempel voor beoogde gebruikers. Samen met de toekomstige gebruikers het plan ontwikkelen en vorm geven. Iedere locatie moet een plek worden waar mensen zich thuis voelen en samen willen werken aan de instandhouding ervan.

  Het bestuur van de Stichting The GAP! bestaat uit:
  Gregor Bouhuis, Voorzitter – onbezoldigd
  Rob Paulus, Penningmeester – onbezoldigd
  Tanja Lammers, Secretaris – onbezoldigd